همکاری در فروش فایل میهن همکار
به باشگاه دانشجومعلمان ایران خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : وارنـیش فلورایـد در دانـش آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان ها راكاهش می دهد

وارنـیش فلورایـد در دانـش آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان ها راكاهش می دهد

تاریخ ارسال پست:
یکشنبه 30 خرداد 1395
نویسنده:
دانشجومعلم
نظرات :
تعداد بازدید:
373

وارنـیش فلورایـد در دانـش آمـوزان 50درصدپوسیدگی دندان ها راكاهش می دهد

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: استفاده از وارنیش فلوراید برای دانش آموزان نیاز بـه تجهیـزات دندانپزشـكی گرانقیمـت نـدارد و علاوه بر آن حدود 50%كاهش پوسیدگی در دندان های شیری و دائمی را به همراه دارد.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران به نقل از پانا؛ مهرزاد حمیدی  اظهار داشت: یکی مهمترین بحث های ما سلامت دهان و دندان دانش آموزان است زیرا پوســیدگی دنــدان شــایع تــرین بیمــاری مــزمن دوران كــودكی و نوجــوانی اســت كــه در بــین اقشار جامعه بـا هـر نـژاد و رده اجتمـاعی مشـاهده مـی شـود . 

وی افزود: طبـق آخـرین بررسـی هـای بعمـل آمـده بطـور متوسـط هـر كـودک 6 سـاله ایرانـی در بـدو ورود بـه مدرسـه دارای 5 دنـدان شـیری پوســیده اســت و از ســن 6 تــا 12 ســالگی نیــز میــزان پوســیدگی دنــدانهای دائمــی رونــد افزایشی دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: مطالعات انجام شده نشـان مـی دهـد كـه اطفـال در سـنین دبسـتان به طـور متوسـط نیـاز بــه دریافــت ســالیانه 3 ســاعت خــدمات دندانپزشــكی دارنــد و چنانچــه بخــواهیم چنــین اســتانداردی را پذیرفتـه و بــه كشــور خــود تعمـیم دهــیم بــالغ بــر میلیونهــا سـاعت خــدمات دندانپزشــكی مــورد نیــاز خواهد بود. 

حمیدی ادامه داد : واضح است كـه تهیـه و تـدارك نیـروی انسـانی و هزینـه اجـرای چنـین برنامـه ای بسـیار گـزاف خواهد بود حال آنكـه ارائـه خـدمات پیشـگیری در جهـت جلـوگیری از ایجـاد بیماریهـای دهـان و دنـدان صرف هزینـه بسـیار كمتـری را در پـیش خواهـد داشـت . 

وی افزود: بهتـرین زمـان جهـت كنتـرل بیماریهـای دهان و دندان سنین كودكی و یكی از بهترین مكـان هاجهـت دسترسـی بـه ایـن گـروه سـنی مدارس ابتدایی است . 

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش گفت: همزمـان بـا آمـوزش بهداشـت دهـان و دنـدان بـه دانـش آمـوزان و والـدین آنها ، اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد بـه عنـوان یكـی از بهتـرین روشـهای پیشـگیری از پوسـیدگی دهـان و دندان انجام می شود .

وی خاطر نشان کرد : اسـتفاده از وارنـیش فلورایـد علاوه بر ایمـن بـودن آن بـرای كودكـان و كـاربرد آســان و راحــت آن توســط افــراد آمــوزش دیــده در مــدارس ابتــدایی است و همچنــین ارائــه ایــن خدمت نیاز بـه تجهیـزات دندانپزشـكی گرانقیمـت نـدارد واسـتفاده از وارنـیش فلورایـد در دانـش آمـوزان حدود 50%كاهش پوسیدگی در دندان های شیری و دائمی را به همراه دارد.

 

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]