همکاری در فروش فایل میهن همکار
به باشگاه دانشجومعلمان ایران خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : فارغ التحصیلی 13 هزار دانشجو معلم در مهر ماه / جزئیات آزمون جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

فارغ التحصیلی 13 هزار دانشجو معلم در مهر ماه / جزئیات آزمون جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تاریخ ارسال پست:
یکشنبه 01 فروردين 1395
نویسنده:
دانشجومعلم
نظرات :
تعداد بازدید:
903

فارغ التحصیلی 13 هزار دانشجو معلم در مهر ماه / جزئیات آزمون جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دکتر مشکاتی مسئول ارزیابی کیفیت مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در گفتگو با نشریه دانشجویی الفبا ؛ از فارغ التحصیلی 13 هزار دانشجومعلم رشته علوم تربیتی خبرداد.

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران ،دکتر مشکاتی مسئول ارزیابی کیفیت مدیریت استانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در گفتگو با نشریه دانشجویی الفبا(مرکز آموزش عالی شهید رجایی تربت حیدریه ) ؛ از فارغ التحصیلی 13 هزار دانشجومعلم رشته علوم تربیتی خبرداد وگفت : احتمالاً برخی از دانشجو معلمان سایر رشته های ورودی 91 که دارای معدل بالای 17 باشند و کلیه واحدهای مصوب را گذرانده باشند نیز می توانند در شهریور 95 دانش آموخته شوند . وی در بخشی دیگر از این گفتگو در خصوص آزمون جامع افزود : این آزمون برای تمام رشته ها است اما به دلیل گسترده بودن رشته ها امسال فقط آمادگی اجرای آن برای فارغ التحصیان رشته ی علوم تربیتی فراهم شده است و دیگر فارغ التحصیلان سال آینده برای دریافت گواهی نامه فراخوان خواهند شد.

پرسش :  در زمان پذیرش دانشجو، صحبتی از آزمون جامع نبود. آیا برگزاری این آزمون با مفاد و مضامین قانونی سازگار است؟

در زمینه طرح ارزشیابی صلاحیت های حرفه ای معلمی، مراجع و مستندات قانونی متعددی موجود است که برخی از آنها از این قرارند:

* * در بند 8 ماده 19 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسامی ایران: « سنجش و ارتقای صلاحیت های نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی »

* ماده 8 قانون متعهدين خدمت:

«وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز و تأیيد صلاحيت متعهدين، فارغ التحصيان دانشسراهاي تربيت معلم را استخدام و وضعيت استخدامي ساير متعهدين را به قطعي تبديل و در غير اين صورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره ذيل آن رفتار خواهد كرد. »

* * راهکار 4- 11 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش:

« ايجاد نظام ارزيابي صلاحي ت معلمان شامل شايستگي هاي اخلاقي، اعتقادي، انقلابي، حرفه اي و تخصصي و ارزشيابي متناسب با مباني و اهداف سند تحول راهبردي »

* بند 8 راهبردهای ملی کلان 6 ، سند نقشه جامع علمی کشور:«بالا بردن توان مدیریت منابع انسانی و ارتقای صلاحی تهای علمیو حرفه ای و منزلت اجتماعی و سطح معیشتی معلمان »

* مصوبه شماره 52400 / 120 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در دانشگا ههای فرهنگیان و شهید رجایی (مواد مربوط به صلاحیت های حرفه ای) که در این مصوبه بر احراز صلاحی تهای عمومی، تخصصی وحرفه ای (موفقیت در ارزیابی علمی، تخصصی و صلاحیت عمومی) و کسب گواهینامه صلاحیت حرفه ای و تخصصی و حداقل معدل کل 17 در دوره تحصیل دانشگاه تأکید شده است.

بررسی ها نشان می دهد در قوانین مذکور، به صورت کلی و در برخی موارد به طور مشخص بر ضرورت ارزیابی صلاحیت های حرفه ای تأکید شده است. اما از صراحت و قاطعیت لازم برخوردار نیست. طرح حاضر می تواند با منظور کردن ارزشیابی پایانی صلاحیت های حرفه ای در طرح کلان برنامه درسی و به عنوان یکی از مؤلفه های آن، بسترساز تمهید پشتوانه قانونی مورد نیاز باشد. همچنین با توجه با این که در دوره تدوین برنامه ششم توسعه قرار داریم، می توان این راهکار را در آن جانمایی کرد. تصویب طرح در شورای عالی آموزش و پرورش نیز امکان دیگری است که می توان به آن تمسک جست.

پرسش : آیا این آزمون جامع مخصوص رشته علوم تربیتی است؟ چرا؟

این آزمون برای تمام رشته ها است اما به دلیل گسترده بودن رشته ها امسال فقط آمادگی اجرای آن برای فارغ التحصیلان رشته ی علوم تربیتی فراهم شده است و دیگر فارغ التحصیلان سال آینده برای دریافت گواهی نامه فراخوان خواهند شد.

پرسش :  اگر دانشجویی نتواند امتیاز لازم را کسب کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بر اساس آخرین ویرایش طرح اصلح، چهار مؤلفه در نظر گرفته شده است. حداکثر مجموع امتیاز این چهار مؤلفه برابر 1000 می باشد و حداقل سطح قابل قبول برای مجموع امتیازات و هر مؤلفه به تنهایی 65 درصد نمره میباشد. یعنی اگر دانش آموخته ای مجموع نمراتش از 650 کمتر بشود، گواهی صلاحیت دریافت نمیکند(و برابر دستورالعمل سازمان 1 تا 2 ترم دیگر تحصیل نماید تا شرایط لازم را کسب نماید )

و باید در سال بعد در یک یا چند مؤلف های که کمتر از 65 درصد نمره گرفته دوباره امتحان بدهد و اگر مجموع نمراتش 650 و بالاتر بشود اما در یکی یا چند مؤلفه، کمتر از 65 درصد بگیرد باید همان مؤلفه ها را در سال بعدی امتحان بدهد و گواهی صلاحیت تدریس را دریافت نماید. 

پرسش :  دانشگاه فرهنگیان چه شرایطی را فراهم می کند تا درزمان اندک باقی مانده برای ورودی های 91 ، دانشجو بتواند امتیازات لازم را کسب نماید؟

این امتیازات را دانشجو می بایست در طول تحصیل کسب میکرد. البته زمان هنوز وجود دارد وبارها این مسئله گوش زد شده است.

پرسش :  یکی دیگر از مولفه ها پوشه کار است، این مولفه شامل چه مواردی است وبررسی آن به چه صورت خواهد بود؟

مواردی از قبیل آثار، توليدات و مستندات دوره تربیت معلم از طريق تشکیل پوشه کار (الکترونیکی) قابل بررسی است. در اين بخش، توليدات دانشجويان در بازه گسترده تري از زمان، نسبت به ساير رو شهاي سنجش، گردآوري مي شود. پوشه کار شامل دو بخش حرفه ای (200 امتیاز) و فرهنگی و اجتماعی (200 امتیاز) است.

بخش حرفه ای: مؤلفه های مورد سنجش در بخش پوشه کار حرفه ای، دارای چهار بخش است که به ترتیب در باره آن ها توضیح داده می شود. توصیف و تبیین فلسفه معلمي پژوهش حرفه اي، شامل مهارت در انجام اقدام پژوهی و درس پژوهی و یا توانایی تولید، تحلیل یا نقد یک متن علمی می شود. تولیدات ناظر بر توسعه حرفه اي که می تواند شامل طراحی برنامه درسی اجرایی، طراحی واحد یادگیری و نقد و ارزیابی آن و تحلیل محتوای کتب باشد. تجربه در عرصه عمل که شامل ارائه گزار ش هاي جمع آوري شده از مطالعه موقعيت ها و تجربيات شخصي و طراحي فعاليت يادگيري ناظر بر شناسايي نياز/مسئله و ارائه گزارش مبتني بر يافته هاي تأملي است.

بخش فرهنگی و اجتماعی: منطق بنیادین سنجش پوشه کار فرهنگی و اجتماعی بر ساحت های شش گانه تربیتی موضوع بند 4-3 الگوي نظري ساحت هاي تربيت مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش استوار است که در سه حوزه عمل مطابق جدول ذیل سازماندهی شده است.

پرسش :  زمان برگزاری آزمون کتبی و منابع آن را بفرمایید؟

تاریخ و منابع هنوز دقیقا مشخص نیست.

پرسش :  زمان دقیق فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 91چه موقعی است؟

حدود 13 هزار نفر از دانشجو معلمان علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی ورودی 91 در شهریور 95 دانش آموخته خواهند شد و احتمالاً برخی از دانشجو معلمان سایر رشته های ورودی 91 که دارای معدل بالای 17 باشند و کلیه واحدهای مصوب را گذرانده باشند نیز می توانند در شهریور 95 دانش آموخته شوند.

پرسش :  دانشجویان ورودی 91 چند واحد برای فارغ التحصیلی باید بگذرانند؟

دانشجویان علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی ورودی 91 با گذراندن 150 واحد دانش آموخته خواهند شد. (مطابق سرفصل های برنامه علوم تربیتی بازنگری شده مصوب 93 ) دانشجویان سایر رشته ها نیز با گذراندن کلیه واحدهای مصوب وزارت علوم و 16 واحد معارف اسامی عمومی و 19 واحد تربیت اسامی مطابق تبصره 2 ماده 23 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که به تصویب شورای عالی انقاب فرهنگی رسیده و به دانشگاه جهت اجرا اباغ شده، دانش آموخته خواهند شد.

پرسش : آیا فارغ التحصیان دانشگاه فرهنگیان می توانند بلافاصله در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کنند؟

پاسخگویی در خصوص شرایط ادامه تحصیل متعهدین خدمت آموزش و پرورش از حیطه وظایف دانشگاه فرهنگیان خارج بوده و علاقمندان به تحصیل در این مقطع باید موضوع را از دستگاه ذی ربط (آموزش و پرورش) پیگیری نمایند.

پرسش :  انتظار خود را از عملکرد دانش آموختگان در آزمون جامع پیشرو، بفرمایید.

با توجه به این که اولین سال است که این طرح اجرا میشود مسلما مقداری مدارا از طرف مسئولین صرفا برای امسال خواهد بود. لذا انتظار عملکرد خوبی در این آزمون از دانشجویان داریم.

آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان،

,

منابع آزمون جامع دانشجومعلمان

,

دانشجومعلمان ورودی 93

,

دانشجومعلمان ورودی 91

,

دانشجومعلمان ورودی 94

,

معوقات ورودی های 93 دانشگاه فرهنگیان

,

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی