همکاری در فروش فایل میهن همکار
به باشگاه دانشجومعلمان ایران خوش آمدید.وارد یا عضو شوید کاربرگرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : 5 اطلاعیه اخیر اداره کل کانون ها و تشکل های دانشگاه فرهنگیان

5 اطلاعیه اخیر اداره کل کانون ها و تشکل های دانشگاه فرهنگیان

تاریخ ارسال پست:
چهارشنبه 02 دي 1394
نویسنده:
دانشجومعلم
نظرات :
تعداد بازدید:
562

5 اطلاعیه اخیر اداره کل کانون ها و تشکل های دانشگاه فرهنگیان

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران؛ پنج اطلاعیه اخیر که در صفحه اداره کل کانون ها و تشکل های دانشگاه فرهنگیان قرار گرفته است به صورت زیر می باشد:

فرم تقاضای تاسیس انجمن علمی

باسمه تعالی

معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان

اداره کل کانون ها ، تشکّل ها ی دانشجویی

فرم تقاضای تاسیس انجمن علمی                                                                                                                          تاریخ :     

شماره:                                                                          

معاون محترم آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

باسلام و احترام

باعنایت به آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان ، ما دانشجو معلّمان زیر به عنوان هیات موسس  برای حمایت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی، تقویت روحیه و بنیه ی علمی دانشجو معلمان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی  با حمایت دانشگاه و طبق مفاد آیین نامه تقاضای تاسیس انجمن.................................... داریم.

مشخصات اعضای هیات موسس

امضاء

شماره تلفن  همراه

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

صدور مجوز انجمن علمی 

با استناد به مصوبه جلسه... ...............مورخه ...............شورای  فرهنگی و اجتماعی استان ...................(موضوع :تقاضای  تاسیس  انجمن علمی با عنوان ............................ به شماره ............................مورخ .........................)با رعایت مفاد دستورالعمل معاونت فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان به شماره 400/7910/50000/د مورخ  27/8/93 با تقاضای مورد نظر موافقت گردید.

 

امید است با اتکا به خداوند متعال در جذب دانشجو معلمان و دعوت از اساتید و صاحب نظران جهت ارتقاء امور فرهنگی ،تربیتی و علمی پردیس ..............دانشگاه فرهنگیان در چارچوب قوانین، مقررات و اهداف موفق و موید باشید .

اسامی اعضای شورای مدیریت

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساس نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

باسمه تعالی

اساس نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

مقدمه:

این اساسنامه در چارچوب آیین ­نامه­ ی  انجمن­های علمی دانشجویی دانشگاه­ها و موسّسات  آموزش عالی مصوب 18/9/1387 وزارت علوم تحقیقات و فناوری است که در اداره کانون­ها و تشکّل­های دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به­ عنوان الگو تهیه و تنظیم  شده است.

ماده 1: نام انجمن

نام انجمن عبارت است از انجمن علمی دانشجویی(نام رشته) دانشگاه فرهنگیان.

ماده 2: اهداف

2-1- ایجاد زمینه­ی  مناسب برای بروز استعدادها، خلّاقیّت­ها و شکوفایی علمی دانشجویان

2-2- نهادینه ساختن فعّالیّت­های فوق برنامه علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی دانشجویان

2-3- افزایش سطح مشارکت و رقابت سالم دانشجویان در فعّالیّت­های علمی و اجتماعی

2-4- بهره­گیری از توان علمی دانشجویان در جهت تقویت پیوندهای دانشگاه با بخش های مختلف اجتماعی.

 مکان اصلی این انجمن در پردیس / مرکز .............. واقع است.

ماده 3: ارکان انجمن

3-1- ارکان انجمن عبارتند از:

الف- شورای مدیریت انجمن                ب- دبیر انجمن

3-2- اعضای انجمن از طریق انجام انتخابات 5 نفر از اعضای انجمن را با اکثریت نسبی به عنوان شورای مدیریت و 2 نفر را به عنوان عضو علی­البدل برای مدت یکسال انتخاب می­کنند.

3-3- در صورت استعفا یا فراغت از تحصیل یا لغو عضویت و... یکی از اعضای اصلی شورا، اولین عضو علی­البدل جایگزین وی خواهد شد.

ماده 4: وظایف شورای مدیریت انجمن

4-1- جذب دانشجویان علاقمند و با استعداد و ایجاد انگیزه برای انجام فعّالیّت­های علمی –پژوهشی.

4-2- برنامه ریزی برای فعّالیّت­های انجمن و همکاری برای اجرای آنها.

4-3- تشکیل کمیته ها و بخش­های مختلف کاری با عضویت و مسئولیت اعضای انجمن و نظارت بر عملکرد آنها.

4-4- تهیه و تصویب آیین­نامه داخلی انجمن.

4-5- برقراری ارتباط و تبادل تجربیات با انجمن­های علمی دانشجویی، انجمن­های علمی تخصصی مشابه و نهادها و موسسات مرتبط با زمینه فعّالیّت­ انجمن.

4-6- برگزاری انتخابات شورای مدیریت دوره بعد.

4-7- انتخاب دیبر انجمن از بین اعضای شورای مدیریت و نظارت بر عملکرد وی.

4-8- شورای مدیریت انجمن مرجع تصویب برنامه ها و تصمیم گیری­های اجرایی انجمن می باشد.

4-9- فعّالیّت شورای مدیریت تا زمانی است که حداقل سه نفر از اعضای شورا امور انجمن را اداره نمایند در غیر این­صورت باید انتخابات جدید برگزار شود.

 ماده 5: وظایف دبیر انجمن

5-1- دبیر انجمن مجری مصوبات شورای مدیریت انجمن بوده و امور اجرایی انجمن و هماهنگی­های لازم را پیگیری و انجام خواهد داد.

5-2- دبیر انجمن، نماینده انجمن در شورای دبیران انجمن­های علمی دانشجویی مرکز/ پردیس خواهد بود.

5-3- دبیر انجمن نماینده انجمن بوده و به نمایندگی از شورای مدیریت انجمن مسئولیت انجام مکاتبات و ایجاد اسناد رسمی انجمن و پاسخگویی در قبال آن را عهده دار خواهد بود.

ماده 6- شرایط عضویت

6-1- اشتغال به تحصیل در گروه آموزشی مرتبط با عنوان انجمن در دانشگاه

6-2- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی و فرهنگی

6-3- دارا بودن شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی انجمن­های علمی دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

این اساسنامه در 6 ماده و                 بند در تاریخ                               به تصویب اعضای هیئت موسس/ شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی(نام رشته) و نام مرکز/ پردیس رسید.

 

  نام و نام خانوادگی اعضای شورای مدیریت انجمن              شماره دانشجویی                                                   امضاء      

1-

2-

3-

4-

5-

 

 

 

نام و نام خانودگی و امضاء

 

معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی

بخشنامه انطباق وتفویض بخشی ازاختیارات آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی+ آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

بخشنامه انطباق وتفویض بخشی ازاختیارات آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی مصوب 18/9/1387وزارت علوم،تحقیقات وفناوری.
طبق مصوبه مورخ27/05/1393 شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان و مصوبه مورخ 10/8/1393«کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی»   بخشی از اختیارات مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل به «شورای فرهنگی و اجتماعی استان»به شرح زیر واگذار می گردد.
1- وظایف و اختیارات «کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی» موضوع «ماده 25 و «بند 1ماده32»به «شورای فرهنگی و اجتماعی استان» واگذار می گردد.
2- نظر به ناهمخوانی برخی از عناوین و پست هایی مندرج در آیین نامه با ساختار دانشگاه فرهنگیان و به منظور رفع ابهام در عمل به آن،معادل هایی به شرح زیر در آیین نامه اعمال می گردد:
2-1) به استثناء «تبصره1ماده1»که عنوان«پردیس» جایگزین «دانشگاه» می گردد،در سایر موارد عنوان «پردیس» جایگزین عنوان«دانشکده» می گردد.
2-2) در «تبصره 2 ماده 32» عنوان «شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه» فرهنگیان جایگزین «شورای فرهنگی» می شود.
2-3) در «ماده10»عنوان«استان» جایگزین عنوان«دانشگاه» می گردد.
2-4) در «بندالف تبصره1 ماده32» و «مواد16 -17-20 -23 -25»،« معاون آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی پردیس(یا عناوین مشابه )» جایگزین «معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده» می گردد .
2-5) در «بندهای6-10-11ماده7»،« بند1ماده28» و «مواد8- 17-20-24» پست «معاون آموزشی ، فرهنگی و پژوهشی  استان (یا عناوین مشابه)»جایگزین مدیر امور فرهنگی می گردد.
2-6) در «ماده 18» پست «معاونت آموزشی و فرهنگی استان (یا عناوین مشابه )»جایگزین «اداره امور فرهنگی» می گردد.
2-7) در «ماده 22» پست«معاونت فرهنگی و آموزشی استان» جایگزین «معاونت دانشجویی و فرهنگی» می گردد.
2-8) در «مواد 9- 10 -11 – 12- 13 -15 – 23» عنوان «شورای دبیران انجمن های علمی استان» جایگزین «شورای دبیران انجمن های علمی دانشگاه »می گردد.
2-9) در «مواد 9 - 10 - 11 -23 » عنوان« شورای دبیران انجمن های علمی پردیس» جایگزین «شورای دبیران انجمن های علمی دانشکده» می گردد.
2-10)در ماده 31 عنوان «مدیر کل امور اجتماعی» جایگزین «مدیر کل امور فرهنگی » می گردد.
3- بدیهی است تفویض اختیارات فوق الذکر در جهت تسهیل اجرای امور فرهنگی و اجتماعی و انطباق آیین نامه و دستورالعمل وزارت علوم،تحقیقات وفناوری با شرایط دانشگاه فرهنگیان بوده و شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی همچنان نظارت و هدایت عالیه بر حسن اجرای امور فرهنگی و اجتماعی پردیس ها را برعهده داشته و پردیس ها موظف هستند گزارشات ادواری را به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارسال نمایند.
  آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور

نکات مهم آیین نامه ودستورالعمل اردوها و بازدیدها

 •  صدور مجوز  اردوهای  درون شهری  با  کمیته فرهنگی واجتماعی پردیس است.
 •  صدور مجوز اردوهای  درون و برون استانی با شورای  فرهنگی واجتماعی  استان است.
 • در اردوهای  متمرکز ملی و برون  مرزی وبخشنامه ارسالی از سازمان مرکزی به منزله صدور مجوز است .ولی رعایت نکات آیین نامه و دستورالعمل  اردو ها از طرف پردیس الزامی ات.(شماره بخشنامه به منزله شماره صورتجلسه  شورای فرهنگی و اجتماعی است)
 • ارسال کاربرگ های 2و3 و صورتجلسه شورای فرهنگی واجتماعی استان ،حداقل یک روز قبل از برگزاری اردو الزامی است
 • تکمیل سایرکاربرگ ها و نگهداری در پردیس الزامی است
 • مرجع درخواست کننده اردو  هر بخشی از دانشگاه می تواند باشد.ازجمله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری،بسیج دانشجویی،تشکل های سیاسی،انجمن های علمی،کانون های فرهنگی
 • منظور از " امور " در کاربرگها یعنی هرقسمت اداری دیگر پردیس یا مرکز که در بند 6 ذکر نشده
 • تعیین سرپرست برای هر اردو  الزامی  است.سرپرست می تواند کارمند، مدرس  ویا دانشجو باشد
 • رعایت موارد ایمنی وسیله نقلیه، بیمه افراد اعزامی ،موارد بهداشتی به عهده  کارشناس فرهنگی  و سرپرست اردو می باشد
 • در صورت بروز تخلف سرپرست  پردیس یا مرکز موظف است  موارد را به همراه مستندات به معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان مرکزی دانشگاه ارسال نماید.
 • مرجع تشخیص تخلف ،شورای تخصصی فرهنگی واجتماعی  سازمان مرکزی  می باشد

مراجع  رسیدگی به تخلفات اردویی به شرح زیر است

الف ) چنانچه تخلف از  طرف دانشجو باشد ،مرجع رسیدگی کمیته انظباطی سازمان مرکزی دانشگاه است

ب ) چنانچه تخلف از طرف کارکنان یا مدرسان (هیات علمی) باشد مرجع رسیدگی ،هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مرکزی دانشگاه می باشد

ج ) چنانچه تخلف از طرف تشکل های سیاسی دانشجویی باشد مرجع رسیدگی ،هیات نظارت بر تشکل های اسلامی سازمان مرکزی دانشگاه می باشد

فایل آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در ضمیمه خبر قابل دسترسی است

 آیین نامه اردوی وزارت علوم

مطالب مرتبط

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی